Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Informacja prawna – Zasady i Warunki

I.- PRZEDMIOT USŁUGI
Podstawowym i głównym celem strony https://www.wevote.eu/ jest dostarczanie informacji promocyjnych na temat elektronicznego głosowania i elektronicznych usług rządowych.

II.- IDENTYFIKACJA GŁOSU
WEVOTE jest usługą i jest znakiem towarowym należącym do FULLCERTIFICATE SL, zaufanego dostawcy usług elektronicznych o ważności prawnej i CIF B87336178 oraz adresem na ulicy Boix y Morer, 6. 28003. Madryt, Hiszpania, Unia Europejska. Firma oferuje usługi „World Wide” i jest obecna handlowo w Europie, Ameryce i Ameryce Łacińskiej. Użytkownicy mogą kontaktować się z firmą za pomocą formularzy i numerów telefonów wymienionych na stronie głównej.

III.- UŻYTKOWNICY STRONY
Każdy użytkownik ma możliwość dobrowolnej rejestracji adresu e-mail w celu kontaktu z firmą WEVOTE i/lub otrzymywania punktualnych lub okresowych informacji o usługach. Wszystkie dane zawarte w utworzonym w tym celu formularzu zostały wprowadzone bezpośrednio przez UŻYTKOWNIKA i to on ponosi odpowiedzialność za ich autentyczność. Odpowiedzialność za autentyczność spoczywa również na nim we wszystkich formularzach kontaktowych, w których może on zarejestrować swoje dane osobowe.

GWARANCJA POUFNOŚCI
Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych

i swobodnemu przepływowi tych danych, przez co dyrektywa 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zostaje uchylona, użytkownik może w każdej chwili skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, przekazując je firmie WEVOTE za pomocą dowolnych środków, które ma do dyspozycji i dając firmie WEVOTE maksymalnie jeden tydzień na przeprowadzenie tego sprostowania, anulowania lub rozwiązania. WEVOTE gwarantuje poufność danych UŻYTKOWNIKÓW. W przypadku elektronicznych kampanii wyborczych odpowiedzialność za leczenie będzie zależała od mandatu, o który poproszą klienci firmy WEVOTE, dlatego też użytkownik kampanii musi skontaktować się z promotorem kampanii lub procesu wyborczego i poinformować o tym bezpośrednio firmę WEVOTE.

UŻYTKOWNIK MUSI PRZEKAZAĆ SPECYFIKACJE TECHNICZNE I PRAWNE ORAZ POINFORMOWAĆ UŻYTKOWNIKA O WSZELKICH ZMIANACH, JAK RÓWNIEŻ O ZOBOWIĄZANIU I AKCEPTACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
UŻYTKOWNIK rozumie, że informacje zawarte na stronie internetowej WEVOTE w związku z usługami i jej ogólnymi warunkami umowy są akceptowane i wystarczające do pominięcia ewentualnych błędów w tworzeniu zgody udzielonej przez UŻYTKOWNIKA WEVOTE.

SPOSOBY ODBIORU INFORMACJI.
UŻYTKOWNIK zawsze będzie otrzymywał informacje za pośrednictwem swojej poczty elektronicznej w swojej skrzynce pocztowej, zgodnie z danymi podanymi w momencie rejestracji lub późniejszymi zmianami danych, jeśli takie nastąpią. W każdym przypadku, gdy UŻYTKOWNIK żąda dostarczenia informacji przez WEVOTE, UŻYTKOWNIK wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, które towarzyszą takim informacjom.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PLIKI DANYCH OSOBOWYCH.
Firma WEVOTE będzie odpowiedzialna za plik zawierający dane osobowe swoich UŻYTKOWNIKÓW i ich poufność.

V. INFORMACJE NA TEMAT WARUNKÓW I METOD KORZYSTANIA Z PRAWA DOSTĘPU.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, UŻYTKOWNIK niniejszej strony internetowej może zażądać i uzyskać informacje o swoich danych osobowych zawartych w plikach, za które WEVOTE jest odpowiedzialna, na żądanie przekazane w sposób wiarygodny i pisemny.

Użytkownicy kampanii wyborczych promowanych przez klientów WEVOTE powinni skontaktować się z firmą lub organizacją promującą kampanię.

POUFNOŚĆ.
WEVOTE gwarantuje, że dane osobowe UŻYTKOWNIKA, podane w formularzu subskrypcji, będą wykorzystane wyłącznie w celu zarządzania, administrowania, dostarczania, rozszerzania i ulepszania usług świadczonych na rzecz UŻYTKOWNIKA, włącznie z wysyłaniem aktualizacji usług i wysyłaniem reklam związanych z usługami, jak również zamieszczaniem innych informacji handlowych. Firma WEVOTE i osoby zaangażowane w zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych są wyraźnie zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej w odniesieniu do nich. Udostępnione dane osobowe są chronione przez kompletny system zabezpieczeń, dzięki czemu nie mogą mieć do nich dostępu osoby nieupoważnione. Firma WEVOTE zastrzega sobie prawo do korzystania ze śledzenia konwersji w celu pomiaru statystyk konwersji.

Copyright WEVOTE – FULL CERTIFICATE, 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.